Server Kurulum ve Yapılandırma

Web Sunucu Kurulumu (Internet - Firma ıçi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
- Web sunucu donanımının ve yazılımının seçilmesi ve temini (NT + Internet Information Server veya Linux---, Apache--server)
- İşletim sistemi ve web sunucu programı kurulum ve konfigürasyonu
- Web sunucu için istenilecek servislerin kurulumu ve konfigürasyonu

Ağ Sunucu Kurulumu (Network Server) Hizmet içeriği:
- Merkez ağ (login) sunucusu kurulumu (Microsoft NT server - PDC, Windows 2000 server, Advanced server veya Linux işletim sistemleri ile)
- Dosya - dizin erişimi servisleri, ağ kaynakları ve ağ yazıcılarının kurulumu
- Kullanıcı - grup düzenlemeleri ve güvenlik ilişkilerinin yapılandırılması
- İstemci PC'lerde gerekebilecek konfigürasyonların yapılması


FTP Sunucu Kurulumu (Internet - Firma içi veya internet üzerinde):
- FTP: File Transfer Protokol (Dosya Transfer Protokolü) FTP sunucusu ile firma içi ağda veya Internet üzerindeki kullanıcılara dosya transfer imkanı sağlanır. Böylece bilgisayar ortamında bilgi kaynaklarını saklayabileceğiniz bir sayısal kütüphane kurabileceğiniz gibi, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcıların bu bilgi bankasına erişimi mümkün olabilecektir. Ayrıca bazı uygulama programlarını bu sunucuda tutarak, kullanıcıların bu uygulamalara erişimi ve kendi PC'lerine indirerek kurmaları sağlanır. Böylece uygulamaların disket, CD vb. medyalarla taşınmasına gerek kalmaz. Bu da virüslerin yol açacağı problemler ile mücadelede ekstra kolaylıklar getirir.
Hizmet----içeriği:
- FTP sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
- FTP sunucu kurulum ve konfigürasyonu
- İstemci PC'lerde yapılabilecek konfigürasyon ve kurulum

Mail Sunucu Kurulumu (Internet - Firma içi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
- Mail sunucu donanım ve yazılımının seçimi ve temini
- işletim sistemi (Posta sunucu platformu - NT veya Linux) ve posta sunucu programının(Exchange server veya Send Mail) kurulum ve konfigürasyonları
- İstemci PC'lerde gerekecek kurulum ve konfigürasyonlar


Proxy Sunucu Kurulumu (Yerel Ağın Internet'e Bağlanması için):
Proxy sunucu ile yerel ağdaki PC'lere real IP adresi vermeden, tek bir IP adresi ile ve tek bir hat üzerinden Internet erişimi sağlamak mümkündür. Ayrıca proxy sunucu iç ağdaki kullanıcıların Internet'e erişimlerini ve Internet'ten iç ağa erişimleri kontrol etmede ve sınırlamada kullanılarak güvenlik mekanizması sağlar. Diğer avantajı da cache tutarak Internet üzerinden yapılan web işlemlerini hızlandırmasıdır.
- Hizmet--içeriği:
- Proxy sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
- Proxy sunucu kurulum ve konfigürasyonu (NT+, MS Proxy veya Linux+ Squid)
ıstemci PC'lerde yapılabilecek konfigürasyonlar